Aleutian White Surface

Samsung worktop surface – Aleutian White